'Molensteen met bilhamer'

Dit glas in loodpaneel heeft José gemaakt voor de sinds kort bewoonde monumentale schuur bij de korenmolen in Santpoort.